100-22B

Musikdose Verglast

Braun

(E) Music box w/ glass window

Brown

(FR) Boîte à musique, avec fenêtre

10Øx5cm

18-Tunes Musical Movement

100-22G

Musikdose Verglast

Braun

Geschnitzt Edelweiss

(E) Music box w/ window and hand carved Edelweiss

(FR) Boîte à musique, avec fenêtre et Edelweiss gravé à la main

10Øx5cm

18-Tunes Musical Movement100-23A

Musikdose Verglast

Nussbaum Ahorn

(E) Music box w/ glass window

Maple

(FR) Boîte à musique, avec fenêtre

Érable

14x9x6cm

2x18-Tunes Musical Movement

100-24N

Musikdose Verglast

Nussbaum

(E) Music box w/ glass window

Walnut

(FR) Boîte à musique, avec fenêtre

Noyer

19x9x6cm

3x18-Tunes Musical Movement100-20N

Musikdose Verglast

Nussbaum

(E) Music box w/ glass window

Walnut

(FR) Boîte à musique, avec fenêtre

Noyer

11x8x6cm

18-Tunes Musical Movement

101-36N

Musikdose

Nussbaum

(E) Music box

Walnut

(FR) Boîte à musique

Noyer

15x10x7cm

36-Tunes Musical Movement101-20N

Musikdose Verglast

Nussbaum

(E) Music box w/ glass window

Walnut

(FR) Boîte à musique, avec fenêtre

Noyer

15x10x6cm

36-Tunes Musical Movement

101-20U

Musikdose Verglast

Ulme

(E) Music box w/ glass window

Elm

(FR) Boîte à musique, avec fenêtre

Orme

15x10x6cm

36-Tunes Musical Movement